Khởi công dự án phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc

Sáng 26/6, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ khởi công dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) với tổng vốn đầu tư khoảng 450 triệu USD, trong đó 400 triệu USD từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản.

Dự án gồm 5 gói thầu chính về hạ tầng, sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2015. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2018.

thutuong_1435312875.jpg

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Giang Huy.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, để phát triển nhanh và bền vững, một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định là phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã xác định khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là quốc sách hàng đầu, là một trong những đột phá chiến lược để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc phải quyết liệt, nỗ lực trong tập trung chỉ đạo thực hiện thành công dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc, đảm bảo cho dự án được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng; đặc biệt không để xảy ra bất cứ một sai sót, tiêu cực nào trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập năm 1998 theo quyết định của Thủ tướng với mục tiêu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao, sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ cao. 

Theo quy hoạch, Khu công nghệ cao Hòa Lạc có diện tích gần 1.600 ha, thuộc địa bàn hai huyện Thạch Thất và Quốc Oai, thành phố Hà Nội với các khu chức năng: giáo dục và đào tạo, nghiên cứu - triển khai, phần mềm, công nghiệp công nghệ cao và các dịch vụ tiện ích khác.